Functionaliteiten in Greenpoint

Gebruikersgemak staat voorop in Greenpoint en daarom wordt hieraan continue ontwikkeld. Nieuwe, gewijzigde en vervangen functionaliteiten worden technisch beschreven in de release notes. Deze staan vermeld in het startscherm rechtsboven bij het vraagteken (documentatie) na het inloggen in Greenpoint. Op deze plaats worden alle veranderingen samengevat, zodat in één oogopslag is te zien wat er anders is geworden.

Selecteren geavanceerd
Het selecteren van beheerobjecten in een zelf aan te geven gebied, selectie binnen een polygoon, is een bekende en veel gebruikte functie. Minder bekend is dat hetzelfde mogelijk is in een vlak dat al getekend was, zoals een gebied in een themakaart. Dit ’geavanceerd selecteren’ is nu naar voren gehaald en via gebruikersmenu’s gemakkelijker uit te voeren.
In de persoonlijke instellingen zet u ‘Selecteren geavanceerd’ aan, waarna een extra icoon in de bovenbalk van de kaartweergave verschijnt. De nieuwe knop leidt u door menu’s, waarmee het mogelijk is gebieden (gesloten vlakken) uit andere kaarten te gebruiken om de selectie van beheerobjecten te maken. Gebruik bijvoorbeeld gebieden in themakaarten om selecties te maken of gebieden die u zelf tekent op een schetslaag of in een mutatievoorstel. Ook is het mogelijk om vlakken in een dataset te gebruiken voor de selectie. Kies bijvoorbeeld een grasveld in dataset plantsoen om de daarin aanwezige bomen te selecteren en bekijk vervolgens alles wat bekend is van deze groep bomen.
Het ‘Selecteren geavanceerd’ gereedschap is ideaal om op een ’niveautje hoger’ informatie te verzamelen.

Overzicht repro en export
Tijdrovende bewerkingen voor de cloudserver worden tegenwoordig omgeleid naar een apparaat dat niet anders doet dan lastige klussen afhandelen. De klus, zoals de aanmaak van een print in .pdf of een export van gegevens uit een dataset, wordt in een wachtrij gezet en op zijn beurt verwerkt, waarna u een mailbericht krijgt dat het resultaat gereed staat. De status van uw bestelling was echter niet inzichtelijk en dat kan vervelend zijn. Reden dat hiervoor een overzicht is gemaakt. Via de optie ‘Repro en export’ in het startscherm wordt de status van alle openstaande én afgehandelde repro- en exportbestellingen van die dag vermeld. Zo blijft u altijd op de hoogte van de voortgang.

Verbeterd kenmerkfilter
Het kan voor gebruikersgroepen praktisch zijn om bepaalde type objecten te weren uit de kaart om alle aandacht over te houden voor de overgebleven objecten. Veel voorkomend voorbeeld is de kaart met alle grassoorten, onderdeel van dataset plantsoen waarin alle groenbeheertypen voorkomen. Het kenmerkfilter dat hiervoor wordt gebruikt, is sterk verbeterd. Als de Greenpoint manager nu voor een gebruikersgroep keuzeopties in de beheertypenlijst uitschakelt, dan zijn deze ook overal in Greenpoint onzichtbaar geworden voor de betreffende gebruikersgroep. In legenda, paspoort én zoekmachine zal niets meer te zien zijn van de uitgevinkte onderdelen. Als een kenmerkfilter actief is, geeft een waarschuwingssymbool in de legenda aan dat u slechts een deel van de dataset ziet.

marXact GPS
De wens om met GPS in Greenpoint te werken, is gerealiseerd. Het bedrijf marXact heeft een cm nauwkeurige GPS ontwikkeld dat zijn locatiedata opslaat in de cloud. De UNI-GR1 van marXact is eenvoudig te koppelen aan Greenpoint door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord en kan vervolgens direct worden gebruikt om nieuwe puntobjecten te plaatsen, de kaart naar de huidige locatie te verschuiven en een volgspoor te laten meelopen. Voor gebruik van de GPS is een abonnement nodig met marXact in combinatie met uitbreiding van het Greenpoint-abonnement voor de API waarmee de GPS in Greenpoint functioneert.

Nieuw kenmerksoort
Alle datasets in Greenpoint kunnen door de gebruiker zelf opgezet en uitgebreid worden uit een hele reeks kenmerk(veld)typen. Aan de bestaande rij is het kenmerktype ‘waar/onwaar’ toegevoegd. Praktisch als het kort en krachtig kan.

Meervoudig foto’s uploaden en koppelen
Foto’s naar de Greenpoint cloudserver uploaden en koppelen aan objecten was al mogelijk. Deze functie is nu verbeterd met de mogelijkheid om meerdere foto’s in één handeling te uploaden en koppelen. Het aantal foto’s is in principe onbeperkt, maar aan de omvang van de upload is een maximum van 15 MB gesteld.

FTP-beheer
Een nieuwe functie in het FTP-beheer maakt het mogelijk om afbeeldingen (foto’s) te draaien. Het kan ook al uitgevoerd worden bij het uploaden en koppelen van bestanden.

Rekenmodule CROW Wegbeheer
Greenpoint heeft op basis van de publicatie CROW Wegbeheer een nieuwe rekenmodule gemaakt. Deze module berekent na invoer van inspectiegegevens online de volgens CROW noodzakelijke maatregelgroep: maatregel, kosten, planjaar en planperiode. Desgewenst worden deze ook direct getoond in het paspoort. De inspecteur kan daarmee in het veld direct zicht krijgen op het CROW-advies dat volgt uit zijn registratie.

Zoekfilter in lange keuzelijsten
Keuzelijsten met veel opties zijn lastig te gebruiken omdat er veel gescrold moet worden. Nieuw is het zoekfilter abc… dat automatisch zichtbaar wordt boven keuzelijsten die meer dan 50 keuzeopties bevatten. Met het intypen van een letterreeks wordt de keuzelijst uitgedund naar alleen de opties waarin die letterreeks voorkomt. Dit werkt heel snel.

Kaartinstellingen
Een verbetering in de interface: ook in het instellingenscherm voor kaarten (achter het tandwiel) blijft de rode bovenbalk nu gewoon in beeld, ongeacht scrollen.