Realtime basisplanning wegen

Wegbeheerders hebben voortaan in Greenpoint de beschikking over een realtime, geautomatiseerde basisplanning voor wegen volgens het CROW. Al tijdens de uitvoering van een weginspectie wordt de basisplanning ‘rechtstreeks’ na vastlegging van de betreffende schadebeelden per wegvakonderdeel gegenereerd.

Van belang is natuurlijk wel de noodzakelijke beheerinformatie over bijvoorbeeld wegtype, jaar van aanleg en verhardingstype. Op ieder gewenst moment heeft men de beschikking over de meest actuele planperiodes, maatregelen en kosten. Er hoeft dus niet gewacht te worden op een volledige afronding van een weginspectie. Per ‘afgeronde’ wijk-, buurt- of kaartselectie zijn ook ‘rechtstreeks’ de gegevens van de basisplanning te rapporteren en presenteren.

De nieuwe functie in Greenpoint kan zeker efficiëntie bieden voor uitvoering van een maatregeltoets. Al tijdens uitvoering van de weginspectie wordt inzichtelijk welke invloed de beoordeling heeft op maatregel en kosten. Het creëert mogelijkheden om gelijktijdig alternatieven (bijvoorbeeld klein onderhoud) vast te leggen. Greenpoint wegbeheerders die werken met het horizontaal berichtenverkeer met BGT hebben nog een bijkomend voordeel. Wijzigingen in de geometrie van de BGT werken automatisch door in de betreffende wegvakonderdelen. De wijzigingen in oppervlakte zorgen voor een ‘rechtstreekse’ actualisatie van maatregelkosten.

Er hoeven geen extra acties meer intern te worden uitgevoerd of extern te worden uitgezet voor het ‘draaien’ van de basisplanning. De nieuwe functie in Greenpoint is een standaard onderdeel van het abonnement. Er zijn dus geen extra kosten aan het gebruik verbonden!

Gemeente Baarn is de eerste gemeente waar het wegbeheer in Greenpoint voor het realtime berekenen van de basisplanning op deze wijze is toegepast. Binnenkort kent deze werkwijze zijn vervolg in de gemeenten Nieuwegein en Gooise Meren. De ervaringen en ideeën van de inspecteurs en wegbeheerders, die dan met de module in Greenpoint hebben gewerkt, worden verzameld en gepresenteerd op een Greenpoint-themabijeenkomst over wegbeheer. De datum voor deze bijeenkomst zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.