Geslaagde themabijeenkomst ‘Werken met BGT – Greenpoint-BOR’

Op 15 mei vond de themabijeenkomst over praktijkervaringen met de BGT – Greenpoint-BOR-koppeling plaats. Meer dan 70 aanwezigen zagen hoe de koppeling in de praktijk werkt, kregen tips en tricks van panelleden en deelden ervaringen met elkaar.

De dag werd geopend door Theo Borst, waarna Gabry van Winden een demonstratie gaf van de BGT-BOR-koppeling. Na deze introducties deelden Irene Hoogeveen van gemeente Baarn, José Koster van gemeente Soest en John van Bergen van BTAdvies in een paneldiscussie onder leiding van Pascal van der Linden hun ervaringen met de koppeling. Het belang van samenwerking tussen Geo en BOR liep als een rode draad door de gesprekken, naast constateringen van vele voordelen die aan beide zijden ervaren worden als de koppeling echt loopt. Zo passeerde in de eerste helft van de middag de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp.

Na de pauze besprak Anno Scholing van gemeente Barneveld welke vervolgstappen er zijn na een succesvolle BGT-BOR-koppeling. In de gemeente Barneveld is hij druk met de organisatie van het databeheer voor diverse registraties en ziet hij veel gemeenten voor de keuze staan of zij dit zelf (blijven) doen dan wel gaan uitbesteden. Daarbij zijn de snelle technische ontwikkelingen op het gebied van bijhouding en de totstandkoming van de Samenhangende Objectenregistratie van veel belang. Sandra Leijten van VNG Realisatie ging verder op dit spoor met een bespreking van het huidige landschap van basisregistraties en de betekenis van de Samenhangende Objectenregistratie (in ontwikkeling) voor beheerders in de openbare ruimte. Ontwikkelingen als de Omgevingswet, gestandaardiseerde werkprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om verbeteringen in deze registraties. Voor de gemeentelijke informatievoorziening vraagt dit in de toekomst om een aangepaste wijze van het omgaan met gegevens.

De informatieve dag werd afgesloten met een drankje waar de aanwezigen hebben nagepraat en oude en nieuwe contacten hebben opgedaan.