Greenpoint voor beheer bomen en plantsoenen Mook en Middelaar

Onlangs heeft gemeente Mook en Middelaar gekozen voor Greenpoint als beheersysteem voor haar bomen en plantsoenen. Inspecties werden door externe bedrijven in verschillende veldapplicaties uitgevoerd. Onder andere de wens voor een horizontale koppeling tussen BOR en BGT heeft de gemeente en Greenpoint bij elkaar gebracht. In nog geen twee weken zijn bestaande BOR-gegevens geïmplementeerd en is de gemeente al zelfstandig actief in Greenpoint.

Van de bomen zijn zeer recente beheer- en inspectiegegevens geconverteerd en ingelezen. Gegevens van de plantsoenen waren minder recent, maar zijn daar waar mogelijk al geometrisch gecorrigeerd en aangevuld op basis van de BGT. De gemeente is momenteel actief bezig de areaalgegevens verder te actualiseren. Johan Knoops van gemeente Mook en Middelaar: ‘‘Greenpoint is heel flexibel. Zowel als beheerder en als manager kun je heel veel inrichten en die veranderingen worden meteen doorgevoerd. Dat is heel praktisch.’’

Bijzonder aan dit project is de snelle implementatietijd. Binnen een week waren de areaalgegevens van bomen en plantsoenen ingelezen en binnen twee weken was alles gereed en kon de gebruikerscursus worden gegeven, zodat de gemeente direct zelfstandig aan de slag kon. Voor Greenpoint bijna een standaarddoorlooptijd, maar binnen de sector zeker geen vanzelfsprekendheid!

Vervolgstap is het horizontaal berichtenverkeer met BGT. Greenpoint heeft al geruime tijd bij diverse klanten en met verschillende BGT-software succesvolle koppelingen lopen volgens StUF-Geo IMGeo. De BGT-software-leverancier van Mook en Middelaar is nog niet zo ver, maar de verwachting is wel dat deze partij op korte termijn horizontaal berichtenverkeer met Greenpoint mogelijk maakt.