Koppeling BGT De Bilt aan Greenpoint-BOR

Na eerdere succesvolle koppelingen tussen de BGT en Greenpoint-BOR bij diverse gemeenten is het horizontale berichtenverkeer, volgens StUF-Geo IMGeo, nu ook bij gemeente De Bilt een feit. Dit voor de beheerdisciplines wegen en plantsoenen met de software C-SAM beheer BGT van Visma Roxit.

Gemeente De Bilt maakt sinds 2015 voor het beheer en onderhoud van haar bomen, wegen, plantsoenen, afvalbakken, speel- en sportvoorzieningen gebruik van Greenpoint. Realtime uitgevoerde weg-, boom- en groeninspecties hebben de afgelopen jaren het belang aangetoond van correcte en actuele geometrie. Een goed werkende en geautomatiseerde horizontale standaard koppeling aan de BGT was dan ook een must. Door de succesvolle BGT – BOR-koppeling kan ook gemeente De Bilt nu werken met zeer correcte en betrouwbare areaalhoeveelheden. Het is inmiddels de elfde Greenpoint-klant met een goed werkende, geautomatiseerde ‘horizontale’ standaard koppeling aan BGT!

Op dit moment zit Greenpoint volop in het proces om ook BGT – BOR-koppelingen te realiseren in de gemeenten Nijmegen en Mook en Middelaar. Het aantal BGT-leveranciers waarmee Greenpoint succesvolle horizontale koppelingen heeft, komt dan op zes te staan. In één van onze volgende nieuwsberichten leest u hierover meer.