BGT BEL Combinatie gekoppeld aan Greenpoint-BOR

Het samenwerkingsverband van Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie) heeft sinds kort het horizontale berichtenverkeer tussen de BGT en Greenpoint-BOR in gebruik. Nadat de BGT door de BEL Combinatie zelf bijna uit het niets werd opgebouwd, is met de koppeling aan de BOR-applicatie Greenpoint een kroon op het werk gezet. Niet alleen een bijzondere gebeurtenis voor deze drie gemeenten, maar ook voor Greenpoint Advies. In amper een half jaar tijd is hiermee reeds de 10e geslaagde horizontale uitwisseling met BGT operationeel gemaakt.

De BEL Combinatie is enkele jaren geleden onder leiding van een ervaren Geo-specialist gestart met de opbouw van de BGT. Spoedig werd ook de opzet van één integraal BOR-systeem voor de drie gemeenten ter hand genomen. Terwijl de BGT werd opgebouwd, gingen beheerders van de openbare ruimte in Greenpoint aan de slag met de BOR-invulling van objecten. Onlangs werden de bestanden aan elkaar gekoppeld en via de BGT-applicatie GISkit BasisKaart in combinatie met de GISkit IMGeo Datamanager worden nu automatisch alle BGT-mutaties verwerkt in Greenpoint én kunnen mutatie- en exploratieverzoeken vanuit Greenpoint worden verstuurd aan de BGT-databeheerders.

Na 10 geslaagde implementaties van de landelijke, horizontale standaard uitwisseling tussen BGT en BOR, met inmiddels vijf verschillende leveranciers van BGT-applicaties, lijken de grootste uitdagingen van een transitie voor Greenpoint inmiddels bekend. Hoogste tijd dus om samen met onze klanten vooruit te blikken op de volgende stappen. Wat leveren ons de ideeën rondom een samenhangende objectenregistratie? Hoe kunnen de bijhoudingsprocessen van BOR en BGT goed worden georganiseerd? Wat betekent dit voor overheden die steeds meer op data gedreven besluiten gaan nemen?

Vragen die we binnenkort zullen aansnijden op de jaarlijkse Greenpoint themabijeenkomst in Wageningen. De datum is al vastgesteld: woensdagmiddag 15 mei 2019. De onderwerpen, sprekers en bijzonderheden worden de komende weken uitgewerkt. Wilt u op de hoogte blijven, mail dan naar info@greenpointadvies.nl en u ontvangt het programma en de uitnodiging.