Feestelijke start BGT – Greenpoint-BOR in Scherpenzeel en Woudenberg

Met het aansnijden van een taart is in Scherpenzeel de start gevierd van het automatisch berichtenverkeer tussen de BGT en het BOR-systeem Greenpoint. Daarmee is de kroon gezet op een vruchtbare samenwerking van vijf partijen.

Waarnemend burgemeester mevrouw C. van Rhee-Oud Ammerveld snijdt de BGT-BOR taart aan

Medewerkers van gemeente Barneveld hebben voor de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg de BGT opgebouwd. Sweco heeft de applicatie dg DIALOG BGT in Barneveld geïnstalleerd en het berichtenverkeer opgezet van deze lokale applicatie naar de cloudservice Greenpoint-BOR. De GIS-afdeling van gemeente Barneveld heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld als coördinator van de technische werkzaamheden.

Bijzonder in dit verband is dat de koppeling tussen de verschillende leveranciers is gelegd op niét-pragmatische wijze met een standaard uitwisseling (StUF-Geo IMGeo). Door de afwezigheid van software-maatwerk kon het traject niet alleen snel worden doorlopen – afgezien van wat startproblemen – maar blijft de koppeling ook in de toekomst flexibel bij wijzigingen aan zowel BGT- als aan BOR-kant.

In korte tijd zijn inmiddels 3 gemeenten met de BGT – Greenpoint-BOR-uitwisseling aan het werk gegaan. Scherpenzeel / Woudenberg waren de eersten waar het berichtenverkeer daadwerkelijk liep. In gemeente Utrechtse Heuvelrug was dat korte tijd later ook gerealiseerd en werd als eerste de productie (areaalbeheer) gestart op basis van de uitwisseling. Binnenkort organiseert Greenpoint een themamiddag om de opgedane ervaringen bij het tot stand brengen van het berichtenverkeer en het eerste gebruik in de praktijk te bespreken.