Eijkelboom bv

Aannemersbedrijf Eijkelboom bv heeft twee prestatiecontracten met het Rijksvastgoedbedrijf voor het beheer en onderhoud van kazerneterreinen van Defensie. Deze terreinen in de omgeving van Soesterberg en Den Helder zijn in Greenpoint geplaatst. Projectmanager Herman Arentsen vertelt hierover en over het gebruik van Greenpoint.

‘‘Bij deze prestatiecontracten is het zo geregeld dat je als aannemer eigenlijk opdrachtnemer en opdrachtgever tegelijk bent en zodoende allerlei extra verantwoordelijkheden krijgt naast alleen de uitvoering. Je moet laten zien dat je aan de eisen van het contract voldoet. Hierbij is het van belang om een programma te hebben wat je kan helpen bij het controleren van het werk, het beheren van de areaalgegevens en het monitoren van de beeldkwaliteit. Tijdens onze zoektocht kwamen we veel systemen tegen die of het één of het ander konden, maar we zochten een systeem dat alle drie de facetten beheerde. Toen kwamen we bij Greenpoint uit en dat was wel een schot in de roos.’’

Over het beheren van de areaalgegevens zet Herman uiteen: ‘‘Wij hebben de ondergronden van de opdrachtgever ingelezen en dat als basis voor de aansturing van de uitvoering gebruikt. Hieruit kwam naar voren dat er wat leegtes in de kaart waren, dus zijn wij samen met de opdrachtgever naar buiten gegaan om te kijken hoe dit kwam. De juiste gegevens zijn vervolgens verwerkt in het systeem om zodoende een hogere betrouwbaarheid van de areaalgegevens te krijgen. Hiermee kunnen wij ABC-gegevens (Actueel, Betrouwbaar en Compleet) leveren, wat een belangrijk onderdeel van ons opleverdossier vormt.’’

Over de beeldkwaliteit is Herman duidelijk: ‘’Per locatie is een beeldniveau vastgesteld en dit is ook terug te vinden op de kaart in Greenpoint, dus voor iedereen werkt dat goed. Wij monitoren om gegevens te verzamelen over de staat van het areaal, zodat we daarna in een rapportage kunnen laten zien hoe het areaal erbij ligt en op welk kwaliteitsniveau. Dat differentiëren we vervolgens naar objecttype en naar locatie en dan weten we precies van welke locatie welke objecttypen op beeld zijn en welke niet. Dat aggregeren we dan naar een score en daar rapporteren we op richting opdrachtgever.’’

Het doen van controles en zelf met voorstellen komen, zijn zaken die voorheen door de opdrachtgever werden uitgevoerd, maar nu zijn overgenomen door Eijkelboom. Hierdoor kan de opdrachtgever zich op andere zaken richten, wat leidt tot een efficiënte samenwerking. Herman over de toekomst van deze manier van werken, waarbij veel beheertaken worden overgenomen: ‘‘Ja, dit zie ik in de toekomst absoluut meer gebeuren. Rijkswaterstaat doet dit al een jaar of 15 en je ziet dat provincies en andere overheden dat voorbeeld volgen. Op een gegeven moment is het ook noodzaak, omdat je met minder mensen hetzelfde areaal moet beheren. Als je daar als opdrachtgever zelf de capaciteit niet voor hebt, zal je wel taken aan de markt moeten overlaten.’’