Gemeente Beuningen

“Wij gebruiken Greenpoint voor de termijnschouw en besteksmeldingen van ons beeldbestek”, vertelt Robin Arians, Coördinator Beheer & Toezicht openbare ruimte bij de gemeente Beuningen. “Dit jaar zijn we begonnen met Greenpoint en dat bevalt goed. De reden dat we voor Greenpoint hebben gekozen, is dat het systeem echt is gemaakt voor een beheerder. Daar ben ik, vanaf het begin af aan, erg van gecharmeerd. De mensen die met het beheersysteem werken, hebben veelal een pragmatische insteek en daar sluit het systeem goed op aan. Omdat het eenvoudig is, merk ik ook dat men met plezier met Greenpoint werkt. Dat is veel waard.

Greenpoint
Greenpoint is voor ons het eerste pakket dat helemaal in de cloud staat. We waren hier eerst terughoudend in, maar nu we online werken met Greenpoint zien we duidelijk de meerwaarde. Allereerst is het heel gemakkelijk om mensen toegang te geven tot het systeem. Zowel de toezichthouder, de directievoerder, medewerkers van de buitendienst als de aannemer van het bestek kunnen in Greenpoint. Dat maakt de communicatie een stuk eenvoudiger. Je praat over hetzelfde en bent realtime van elkaar op de hoogte.

Daarnaast levert het een grote lastenverlichting op voor de toezichthouder. Doordat hij alle meldingen en meetopnames direct in het veld kan invoeren, heeft hij op kantoor nauwelijks nog administratieve handelingen. Ook heb je nu enorm veel informatie binnen handbereik in het veld. Je kunt direct zien wat wel en niet gemeentelijk eigendom is en welke beheerregimes op een gebied zitten. Dat laatste is een meerwaarde die ik vooraf niet had kunnen bedenken, maar dat komt eigenlijk omdat je dan niet weet wat je mist.

In mijn rol als directievoerder van het bestek heb ik aan Greenpoint een heel veelzijdig instrument. Ik kan de aannemer controleren en indien noodzakelijk een korting opleggen. Daarnaast kan ik gemakkelijk een overzicht uitdraaien van alle besteksmeldingen van een termijn voor de bouwvergadering. Maar naast dit soort operationele informatie kan ik met hetzelfde gemak ook een jaarrondrapportage maken van de kwaliteit van de openbare ruimte voor het bestuur. Halen we ons ambitieniveau eigenlijk wel? Deze vraag kan ik stellen, omdat we bij het monitoren vastleggen welk niveau we aantreffen in plaats van alleen of de aannemer wel of niet aan zijn verplichtingen voldoet.”

Service
Over de service van Greenpoint Advies zegt Robin Arians: “Wat mij aanspreekt, zijn de korte lijnen en de servicegerichte houding. Je krijgt snel iemand aan de lijn die jouw vraag in de goede context weet te plaatsen. In de meeste gevallen kan je probleem of wens ook direct online opgelost worden. In het geval dat je wens niet direct opgelost kan worden, denkt Greenpoint Advies toch met je mee om te komen tot een goede tussenoplossing. Dat geeft je het gevoel dat je als klant serieus wordt genomen. Daarnaast biedt Greenpoint ook verassend veel mogelijkheden aan mij als manager van het systeem. Ik kan op allerlei onderdelen het systeem op maat inrichten, want je zit echt zelf achter het stuur.”

Toekomst
‘Zelf achter het stuur zitten’ blijkt ook een begrip te zijn wat in de toekomst belangrijk blijft voor de gemeente Beuningen. “Het is belangrijk om de inhoudelijke kennis in huis te houden, zodat je ook een goede gesprekspartner bent naar andere partijen. Verder zullen wij in de toekomst meer aandacht besteden aan de afstemming tussen integraal beleid en een integrale planning. Ook voorzie ik dat we steeds meer een netwerkrol krijgen. We zijn niet langer de bepalende organisatie, maar de faciliterende organisatie. De uitvoering van onderhoudstaken zal steeds verder versnipperen naar burgers, bedrijven, aannemers en andere partijen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het overzicht bewaart over alle initiatieven en afspraken en dat de betrokken partijen ook van elkaar weten wie wat doet. Dat wordt een stuk contractbeheer. Wat mij betreft ligt daar ook een belangrijke rol voor een beheersysteem.“

Op de vraag of het eigenlijk wel verstandig is om in tijden van bezuiniging je onderhoud complexer te maken met een diversiteit aan afspraken over wie wat doet, antwoordt Arians met een glimlach: “Beheermatig gezien is het niet het meest praktische, daar ben ik het mee eens, maar je zit als beheerder tegenwoordig toch in een wat breder krachtenveld. Daarnaast zie ik het ook als een uitdaging om dit goed vorm te geven. Je moet niet denken in problemen, maar in oplossingen.”