IBN Facilitair

Frans Verstegen is al 17 jaar werkzaam bij IBN Facilitair, waar men werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Frans gebruikt Greenpoint voor inventarisaties, inspecties, beeldschouwen, meldingen en onderhoudsbestekken. Greenpoint ging bij hem op de koffie en besprak de 7 jaar lange samenwerking.

‘’Het begon ooit met de zoektocht van de gemeente Boekel naar meer beheerinformatie. Wij zijn toen een pilot gaan draaien aan de hand van Greenpoint en dat beviel ontzettend goed. Je kon toen al van alles in het systeem zetten: wegen, plantsoenen, bomen, noem maar op. Als aannemer was het gebruik van Greenpoint echt van toegevoegde waarde, en dat geldt nog steeds.’’

“Het gebruiksgemak van Greenpoint is groot”, vertelt Frans. ‘’Iedere gemeente hanteert een ander beheersysteem en met Greenpoint kun je alle verschillende eigenschappen van die systemen bij elkaar brengen in één systeem: Greenpoint. Alles kan erin en dat maakt het gemakkelijk.’’

Daarnaast is Frans zeer positief over het werken binnen Greenpoint. ‘’Wij werken met veel SW’ers en deze medewerkers kunnen aan de slag met het systeem. De inzetbaarheid van deze mensen is verhoogd door Greenpoint. Het gebruiksgemak, dat is denk ik echt de kracht van het systeem.’’

Frans vindt het daarnaast belangrijk dat de klanten van IBN Facilitair kunnen zien dat de afspraken over beeldkwaliteit worden nagekomen en dat kan door Greenpoint. ‘’Wij kunnen aan de hand van Greenpoint zelf kijken naar de arealen binnen een gemeente die wij onderhouden, zodat wij ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt en wat we moeten doen. Zodoende kunnen wij eigen kwaliteitskeuringen doen en dit aan onze klanten laten zien in Greenpoint.’’

De fijne samenwerking tussen IBN Facilitair en Greenpoint komt volgens Frans ook door de klantgerichtheid van laatstgenoemde: ‘’Ik bedenk me nu een leuk voorbeeld van een tijdje geleden. We hadden een project waarbij een plan van aanpak nodig was over meldingen en toen bedachten wij om dat eventueel in Greenpoint te zetten. Vervolgens belde ik Pascal van Greenpoint en binnen een uur stond die dataset klaar. Nou dat vind ik echt topservice, dat is nou klantgericht werk.’’