Zo beheert u de openbare ruimte samen met anderen.

Greenpoint verbindt regie en uitvoering.

Vraag een inspirerende demo aanBekijk onze bedrijfsvideo

Boomadviesbureau Duifhuizen – Portaal

Boomadviesbureau Duifhuizen heeft de afgelopen jaren in opdracht van woningcorporatie Portaal boominventarisaties en -controles uitgevoerd in Arnhem en Nijmegen met Greenpoint. Portaal heeft een wettelijke zorgplicht voor haar bomen, waarbij zij over eenvoudig te rapporteren en te presenteren actuele... Lees verder

Griekspoor

Aannemersbedrijf Griekspoor maakt sinds 2 jaar gebruik van Greenpoint voor wegmarkeringen en bebordingen. In het begin hebben zij inspecties gedaan en naar aanleiding hiervan een uitvoeringsplan geschreven voor gemeente Haarlemmermeer. Nu staat alles in Greenpoint en zit de gemeente... Lees verder

Eijkelboom bv

Aannemersbedrijf Eijkelboom bv heeft twee prestatiecontracten met het Rijksvastgoedbedrijf voor het beheer en onderhoud van kazerneterreinen van Defensie. Deze terreinen in de omgeving van Soesterberg en Den Helder zijn in Greenpoint geplaatst. Projectmanager Herman Arentsen vertelt hierover en over... Lees verder

Gemeente Scherpenzeel

Berry Schoolderman heeft als een van de eerste gebruikers aan de beheerkant gewerkt met de nieuwe BGT-BOR koppeling. In zijn rol van Greenpoint manager voor gemeente Scherpenzeel is hij sinds 2016 intensief bezig geweest met de totstandkoming ervan. Berry... Lees verder

Gemeente Barneveld

Anno Scholing is projectleider bij de Geo-afdeling van de gemeente Barneveld. Samen met Greenpoint heeft hij projecten uitgevoerd om de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg aan te sluiten op de BGT. Anno vertelt hoe hij de samenwerking met verschillende gemeenten... Lees verder

Gemeente Baarn

Gemeente Baarn heeft bomen, plantsoen, wegen, openbare verlichting, rioleringen en bebording in Greenpoint staan. In nog geen half jaar tijd zijn alle bestaande beheergegevens succesvol geconverteerd en ingelezen en zijn de eerste gebruikerscursussen gegeven. Dik van de Oudenalder, projectsecretaris... Lees verder

Gemeente Gooise Meren

Karolina van Schrojenstein heeft bij gemeente Gooise Meren de taak gehad om een integraal beheerpakket te vinden. Voor het beheer van de openbare ruimte wilde de gemeente snel naar een uniforme gegevensset. Uiteindelijk kwam Karolina bij Greenpoint terecht en... Lees verder

IBN Facilitair

Frans Verstegen is al 17 jaar werkzaam bij IBN Facilitair, waar men werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Frans gebruikt Greenpoint voor inventarisaties, inspecties, beeldschouwen, meldingen en onderhoudsbestekken. Greenpoint ging bij hem op de koffie... Lees verder

Gemeente Veenendaal

“Ik ben Simon Plantinga, beleidsmedewerker bij de gemeente Veenendaal. Wij gebruiken Greenpoint voor het beheer van bomen en straatmeubilair. Via Jan-Willem de Groot van Boomadviesbureau De Groot zijn wij bij Greenpoint gekomen. Daarvoor had ik Greenpoint weleens gezien op... Lees verder

Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk

De verbindende schakel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en burgers.

Het beheer van de openbare ruimte is een kwestie van samenwerking. Meer dan ooit. Met het online BOR-systeem Greenpoint schept u de ideale omgeving hiervoor. Goed voor optimale sturing op projecten en maximale betrokkenheid. Greenpoint verbindt.

Diagram