Data op orde

Is uw areaal up-to-date? Laat ons u adviseren en ondersteunen. Vraag naar de mogelijkheden. Mark helpt u graag!

IMBOR

Greenpoint is IMBOR ready. Bent u dat ook? Peter kan u er alles over vertellen!

EPR (eikenprocessierups)

Greenpoint voorziet in de registratie van werkprocessen in preventie en bestrijding. Daarnaast helpen wij u graag met het maken van analyses om het effect van de genomen maatregelen te meten. Egon helpt u verder.

GIS analyses

Het maken van ruimtelijke correlaties en interpretaties binnen verschillende datasets t.b.v. toetsing beleid en uitvoeringsmaatregelen (klimaatadaptatie, bodemdaling, kosten en planning samenhangende disciplines). Vraag Maartje naar de mogelijkheden.

Wegbeheer in Greenpoint

Kwantiteit en kwaliteit goed in beeld: realistisch begroten? Mark helpt u graag.

De bodem als basis onder uw beheer

Bodemkundige gegevens als onderlegger in uw projecten en het beheer. Zo bespaart u kosten. Peter informeert u graag.

GIS analyses

Het maken van ruimtelijke correlaties en interpretaties binnen verschillende datasets t.b.v. toetsing beleid en uitvoeringsmaatregelen (klimaatadaptatie, bodemdaling, kosten en planning samenhangende disciplines). Vraag Egon naar de mogelijkheden.

Inschrijvingen

Kennis is macht. Schrijft u in met alle beschikbare data? Greenpoint helpt u aan een voorsprong! Peter adviseert.

Datasetbeheer

Conversie en import van bestaande data voor de inrichting van nieuwe datasets in Greenpoint. Het verwerken van mutatievoorstellen en het inrichten van de BOR-BGT koppeling voor een geautomatiseerd berichtenverkeer. Vraag Maartje naar de mogelijkheden.

Greenpoint als projectplatform

Projectbeheer voor meerdere stakeholders tegelijk? Alle data op 1 plek voor een ieder op maat beschikbaar.

Verkeersborden en markeringen

Weet u wat u heeft? Greenpoint helpt met inventarisaties, inspecties en advies. Mark en Peter helpen u verder.

Klimaatadaptatie

Vindt u het lastig maatregelen voor klimaatadaptatie in praktijk te brengen? Greenpoint helpt van beleid tot aan uitvoering. Peter helpt u graag.

Datasetbeheer

Conversie en import van bestaande data voor de inrichting van nieuwe datasets in Greenpoint. Het verwerken van mutatievoorstellen en het inrichten van de BOR-BGT koppeling voor een geautomatiseerd berichtenverkeer. Vraag Egon naar de mogelijkheden.

Hulp bij aanbestedingen

Uw bestek vullen met de juiste gegevens en hulp nodig bij het opstellen hiervan? Informeer naar de mogelijkheden.

Greenpoint

Bent u een ervaren gebruiker van Greenpoint? Greenpoint is vernieuwend, blijf op de hoogte, vraag een cursus of training aan. Mark is één van onze docenten en helpt u graag.

Due diligence voor aankoop en projectontwikkeling

Een QuickScan nodig om snel te weten tegen welke risico’s uw aanloopt? Peter helpt u verder.

Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk

Webinars van Greenpoint

In een tijd waarin we steeds meer gewend zijn geraakt elkaar op afstand samen te werken, gaan wij u informeren over gebruikersmogelijkheden en toepassingen in een reeks van Webinars.

Webinars terugkijken

De verbindende schakel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en burgers.

Het beheer van de openbare ruimte is een kwestie van samenwerking. Meer dan ooit. Met het online BOR-systeem Greenpoint schept u de ideale omgeving hiervoor. Goed voor optimale sturing op projecten en maximale betrokkenheid. Greenpoint verbindt.

Diagram