Voor gemeenten

Van politieke geloofwaardigheid tot praktische ondersteuning

De openbare ruimte is een domein met veel kanten. Een domein waar elke partij in haar verkiezingsprogramma aan refereert. En dat is niet toevallig.

Kwestie van beleid

De openbare ruimte heeft direct te maken met de kwaliteit van wonen en leven binnen uw gemeente. Tegen die politieke achtergrond is het belangrijk dat u besluiten kunt onderbouwen en verantwoorden. Daar hebt u informatie en inzicht voor nodig.

Kwestie van doen

Tegelijk is het een domein waarbij het draait om concrete activiteiten en zichtbare resultaten. U wilt misschien bezuinigen en tegelijk een minimum beeldkwaliteit handhaven. U wilt verantwoordelijkheden bij marktpartijen neerleggen, maar ook de regie houden. U moet het doen met de budgetten van vandaag, maar tegelijk denken in total cost of ownership. Ook deze beslissingen vragen om goede onderbouwing.

Sta sterk, blijf onafhankelijk

Bij Greenpoint vinden we het belangrijk dat u hierbij proces en inhoud kunt scheiden.

  • Proces: u wilt zeker zijn van professioneel beheer en besluitvorming op basis van actuele informatie over de openbare ruimte. U wilt ondersteund worden in de samenwerking met opdrachtnemers en burgers. Of het nu op uitvoerend of strategisch vlak is, betrekking heeft op de korte termijn of op de lange termijn. Greenpoint is hiervoor de ideale omgeving. Bij al uw projecten een steun in de rug, omdat u zeker bent van relevante informatie voor management en uitvoering én van een communicatiekanaal dat partijen verbindt.
  • Inhoud: u staat voor inhoudelijke keuzes met betrekking tot de openbare ruimte. Daarbij doet u wellicht een beroep op vakinhoudelijke experts, zoals ingenieurs. Met Greenpoint blijft u altijd vrij in uw inhoudelijke keuzes en de keuzes voor adviseurs. U blijft onafhankelijk. En omdat u iedereen snel van de juiste informatie over de openbare ruimte kunt voorzien, werkt u effectief samen.

Vraag een inspirerende demo aan

Voor organisaties

Zo beheert u uw buitenruimte optimaal

Steeds meer organisaties met de nodige buitenruimte maken gebruik van Greenpoint. Van woningcorporaties en zorginstellingen tot bedrijven en hogescholen. Want of u nu verantwoordelijk bent voor het beheer van een particuliere terrein of van een campus, u hebt informatie nodig. Informatie over de buitenruimte. Informatie die u gaat helpen de juiste beheersbeslissingen te nemen en werk uit te besteden aan derden.

Welke vragen u ook hebt

U kunt tal van vragen hebben. Hoeveel lantaarnpalen staan er op uw terrein en wanneer moeten ze zijn gekeurd? Wat is de technische conditie van de riolering? Welke bomen moeten worden verzorgd en in welke conditie verkeren ze? Welk onderhoud aan gras en groen moet er precies worden uitgevoerd? Wat zijn de exacte vierkante meters? Hoeveel straatkolken moet u laten leegzuigen? Hoe kunt u verschillende onderhoudswerkzaamheden aan groen en verharding slim combineren? Welke onderhoudsbudgetten moet u de komende jaren reserveren?

Alle antwoorden in Greenpoint

Greenpoint geeft het antwoord op al deze vragen. U kunt alle informatie over objecten in de buitenruimte vastleggen. Heel eenvoudig en toegankelijk, in kaartbeelden die voor visuele herkenning zorgen. Dat maakt Greenpoint tot de ideale tool voor management, beheerder en externe partijen.

Vraag een inspirerende demo aan

Voor opdrachtnemers

U voegt meer waarde toe voor opdrachtgevers

Bent u een professionele aannemer in de civiele en/of cultuurtechniek? Of voert u als re-integratiebedrijf werkzaamheden uit voor gemeenten? In beide gevallen is het uw uitdaging om opdrachtgevers aan u te binden. Of u nu op projectbasis werkt of met langjarige contracten.

Deel informatie!

Dat kunt u doen door te laten zien dat u een partner bent bij het beheer van de openbare ruimte. Een volwaardige speler in het samenspel met uw opdrachtgever en stakeholders. Met Greenpoint legt u de basis voor uitstekende informatie en communicatie rond de openbare ruimte. In deze BOR-oplossing verzamelt en beheert u alle data. Data die u wellicht krijgt aangeleverd, maar ook data die u zelf verzamelt in het veld.

Zo betekent u meer

Omdat Greenpoint volledig webbased is, kunt u informatie gemakkelijk delen met uw opdrachtgever. Zo kunt u een rol van betekenis gaan spelen – niet alleen in de uitvoering, maar ook in de besluitvorming. Met goed onderbouwde voorstellen helpt u de gemeente bij optimaal beheer, of het nu gaat om onderhoud of vernieuwing van objecten in de openbare ruimte.

Vraag een inspirerende demo aan