Privacy Statement en disclaimer

Greenpoint Advies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken zoals in dit document is aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Algemene bezoekgegevens
Wij houden algemene gegevens van bezoekers van deze website bij. Daaronder vallen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gebruiken wij voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij zullen geen bezoekgegevens van individuele gebruikers aan derden beschikbaar stellen.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies; eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij doen dit om verschillende opvragingen van pagina’s van onze website te combineren tot één zogeheten sessie en het gedrag van gebruikers te analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen.

E-mail en nieuwsbrief
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Greenpoint Advies biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over cliënten kunnen krijgen.

Links naar andere websites
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen privacy verklaring
Greenpoint Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaartermijn, inzage en wijzigen van je gegevens
U hebt recht op inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail aan info@greenpointadvies.nl. Wij zijn Greenpoint Advies, gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09091470.

Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk