De juiste functionaliteit voor regie en uitvoering

Greenpoint omvat rijke functionaliteit. U kunt het zien als een cloudoplossing die u bij tal van functies ondersteunt. We geven u alvast een impressie van de rol die Greenpoint binnen uw organisatie kan spelen. Vraag een demo aan voor gedetailleerde informatie over de functionaliteit van Greenpoint.

Vraag een inspirerende demo aan

BOR-systeem

Informatiebeheer

Het idee achter Greenpoint: eenduidige, actuele informatie over de openbare ruimte. Centraal opgeslagen, overal beschikbaar. Dat realiseert u met Greenpoint heel gemakkelijk dankzij

 • de presentatie van informatie aan de hand van kaartbeelden;
 • het inlezen van gratis kaartinformatie van de rijksoverheid, zoals de Natura 2000-gebieden, de TOP10 kaart, de Ecologische Hoofdstructuur, het wegassenbestand, etc.;
 • de cloudoplossing: gebruikers kunnen altijd en overal bij de informatie en de functionaliteit van Greenpoint. Als zij maar internetverbinding hebben. Ook ‘in het veld’ kunt u dus (meet)gegevens direct opslaan;
 • delen van informatie met geautoriseerde gebruikers. U kunt iedereen toegang geven tot precies die informatie en functionaliteit die u zelf wilt.

Aanbesteding en samenwerking

Of u nu de voorkeur geeft aan gedetailleerde bestekken of aan prestatiecontracten: opdrachtgever en opdrachtnemer moeten dezelfde, heldere informatie hebben. Daarom

 • vindt u in Greenpoint alle denkbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie over assets in de openbare ruimte, bovengronds en ondergronds;
 • kunnen de mensen in het veld deze informatie gemakkelijk actualiseren;
 • creëert u gemakkelijk overzichten van uit te voeren werk;
 • kunt u aan objecten informatie koppelen, zoals storingen en meldingen, zodat u deze kunt analyseren en bewaken.

Omgevingsmanagement

Bij het beheer van de openbare ruimte betrekt u de mensen in de omgeving. Of dat nu omwonenden zijn, bezoekers, medewerkers of andere stakeholders. Daarom kunt u met Greenpoint

 • gemakkelijk informatie delen over projecten;
 • klachten en meldingen registreren en de afhandeling bewaken;
 • iedereen betrekken bij het up-to-date houden van informatie (crowdsourcing).

Planning en budgettering

Bij het beheren van de openbare ruimte spelen het plannen en budgetteren een belangrijke rol. Dat doet u in Greenpoint

 • op het niveau dat u kiest: groen, grijs en blauw in een specifiek gebied, of juist op type object;
 • logisch en samenhangend: door uw onderhoudsplanning te presenteren in een kaartbeeld, ziet u heel snel verbeterpunten en consequenties;
 • goed onderbouwd: u beschikt over gedetailleerde specificaties en historie voor elk object;
 • met een minimum aan verspillingen. U kunt onderhoud en/of vervanging combineren per sector (groen, grijs, blauw), per type object of op gebiedsniveau.

Een veilige en stabiele cloudoplossing

Als ICT-specialist bent u verantwoordelijk voor een stabiele netwerkomgeving binnen uw organisatie. Daarbij geldt dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. In dat opzicht zijn veel ICT’ers enthousiast over de robuuste architectuur van Greenpoint. Deze cloudoplossing stelt weinig eisen aan de netwerkomgeving waarbinnen zij functioneert. De belangrijkste specs voor u op een rij.

 • Groen, grijs en blauw in één BOR
 • Complete SaaS oplossing
 • Informatie overal 24/7 toegankelijk
 • Gekoppeld aan BAG en BGT
 • Ontwikkeld vanuit de praktijk
Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk