De nieuwe succesfactor: het samenspel

Steeds meer gemeenten en andere organisaties besteden het beheer van de openbare ruimte volledig uit. En steeds vaker leggen zij niet alleen taken, maar ook verantwoordelijkheden neer bij uitvoerende partijen.

Vraag een inspirerende demo aan

Visie

De kwaliteit van dit samenspel is een succesfactor op zich geworden. Hoe goed bent u als opdrachtgever in uw opdrachtgeverschap? Hoe houdt u de regie? En hoe professioneel bent u als opdrachtnemer in uw uitvoerende rol? Hoe communiceert u over uw activiteiten? Wat alle partijen nodig hebben om optimaal te presteren, is een gezamenlijk vertrekpunt. Een platform met heldere en eenduidige informatie over de buitenruimte, dat functioneert als communicatiekanaal.


Het verbindend element

Bij het beheer van de openbare ruimte zijn opdrachtgever, opdrachtnemer en andere stakeholders betrokken. Nieuw is dat de verhoudingen tussen deze drie partijen veranderen. Nieuw is vooral dat verantwoordelijkheden verschuiven van opdrachtgever naar opdrachtnemer en stakeholders.

Daarom hebben wij Greenpoint van meet af aan ontwikkeld als een uitermate open en toegankelijke oplossing. Natuurlijk is één van de betrokken partijen verantwoordelijk voor Greenpoint. Maar de echte waarde van Greenpoint is het platform als verbindend element.

 

diagram

 

 

Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk