0-meting gemeente Nieuwegein met Greenpoint

Gemeente Nieuwegein is al jaren gebruiker van Greenpoint. Voor een 0-meting van het openbaar groen heeft de gemeente TerraSpect opdracht gegeven, waarbij gebruik werd gemaakt van de cloudservice Greenpoint. Afgelopen januari heeft de gemeente opnieuw moeten aanbesteden en dus moest duidelijk zijn hoe het openbaar groen er precies bij lag.

Na uitvoering van de inventarisatie en inspectie door TerraSpect geeft de beheerkaart in Greenpoint een overzicht van de omvang van het areaal, met koppeling aan de BGT, en de kwaliteit of technische staat ervan. Daarmee kunnen onder andere herstelwerkzaamheden, ook wel ’Curatief onderhoud’ genoemd, in beeld worden gebracht. Maar ook de kosten voor herstelwerkzaamheden en voor afschrijving van groen zijn hiermee goed te bepalen. De vervangingswaarde van plantvakken wordt niet altijd meegenomen in het totale kostenplaatje, maar voor TerraSpect is het van belang om open en transparant naar opdrachtgevers te zijn, zodat zij niet met onvoorziene kosten komen te zitten.

Het realtime werken in Greenpoint draagt bij aan een effectieve uitvoering van de werkzaamheden, zo stelt Joeri Kuis, directeur van TerraSpect: “Je kunt goed monitoren waarmee iedereen bezig is, waardoor de projectleiders de werkzaamheden goed kunnen volgen en aansturen indien dit nodig is.’’ Nu de hele kaart voor de gemeente is geactualiseerd, heeft gemeente Nieuwegein de juiste informatie voor de nieuwe onderhoudscontracten.