Beter wegbeheer in Greenpoint: de maatregelentoets

Op onze website staan de brochure en productbladen van Greenpoint. De algemene informatie over Greenpoint staat beschreven in de brochure. In de productbladen gaan we kort dieper in op bepaalde onderwerpen en werkzaamheden in Greenpoint. Als uitbreiding op onze dienstverlening is het productblad ‘Beter wegbeheer in Greenpoint: de maatregelentoets’ toegevoegd.

Voor wegen wordt de weginspectie middels de CROW147 richtlijn met Greenpoint in het veld uitgevoerd. Als beheerder blijf je zo tijdens de inspectie op de hoogte van de voortgang. In het geval van een gecombineerde inspectie/maatregeltoets bewaak je als beheerder ook tijdens dit proces de keuzes die de inspecteur maakt: welke maatregelen wijst hij waar toe? Dit vergemakkelijkt de aansturing van de inspecterende partij.

Lees in het productblad hoe de vernieuwde rekenmodule bijdraagt aan het verbeterd aanleveren van managementinformatie en onderliggende stukken voor de kapitaalnota.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Greenpoint Advies en wij informeren u graag!