Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Het jaar 2021 is het jaar waarbij de coronapandemie als een rode draad door alle activiteiten en werkzaamheden liep en helaas nog steeds loopt. 2021 is ook het jaar waarin wij met onze nieuwe release nog beter aansluiten bij de wensen van u als gebruiker van Greenpoint.

De pandemie vergroot ons bewustzijn dat alleen een goed werkende en betrouwbare IT-omgeving het mogelijk maakt onze werkzaamheden in deze moeilijke tijd adequaat uit voeren. Wij zijn er trots op u hier in te voorzien en merken dat u als gebruiker steeds meer en beter gebruik maakt van de mogelijkheden die Greenpoint biedt.

Wij hopen dat u ondanks corona toch kunt terugkijken op een gezond en goed jaar.

De laatste week van het jaar zijn wij gewoon bereikbaar en in het nieuwe jaar staan wij vanaf 3 januari weer voor u klaar.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Het team van Greenpoint Advies