Koppeling BGT Soest aan Greenpoint-BOR

Sinds 2016 heeft gemeente Soest een abonnement op Greenpoint voor het beheer van haar openbare ruimte. Naast bomen, plantsoenen en wegen zijn ook de speelvoorzieningen en rioolgegevens hierin ontsloten. Inmiddels zijn verschillende areaalgegevens grondig geactualiseerd en onderworpen aan de noodzakelijke inspecties. Eind vorig jaar is het horizontale berichtenverkeer met haar software C-SAM beheer BGT van Crotec gerealiseerd. Hiermee is ook de realtime actualisatie van BOR-geometrie een feit.

Het belang van correcte, actuele geometrie is groot omdat begin 2019 nieuwe onderhoudsbestekken aanbesteed moeten worden. Correcte en betrouwbare areaalhoeveelheden zijn dan een must. Vóór de overstap naar Greenpoint, nu ruim twee jaar geleden, gold binnen de gemeente Soest een mutatiestop voor BOR. Bij de start van de implementatie van Greenpoint is deze opgeheven en zijn veel areaalgegevens geactualiseerd, met als logisch gevolg dat BOR en BGT eind vorig jaar ver uit elkaar lagen. Dankzij de inzet van de beheerders van de gemeente en door gebruik van speciaal ontwikkelde BGT-tools van Greenpoint is de uitval, ontstaan na de koppeling met BGT, al vrijwel geheel weggewerkt. Bijna alle gemeentelijke plantsoenen en wegen in de BGT zijn nu verrijkt met nieuwe, actuele beheergegevens. Met de nodige inzet en wil hoeft dit dus zeker geen lang proces te zijn.

Gemeente Soest is alweer de negende Greenpoint-klant met een goed werkende, geautomatiseerde ’horizontale’ standaard koppeling (geen maatwerk!) aan BGT. Gerealiseerd met vijf verschillende BGT-leveranciers is Greenpoint koploper in de markt. Op dit moment staan we in de startblokken voor nummer tien, de BEL Combinatie. In één van onze volgende nieuwsberichten leest u hierover meer.