Webinar 6 april 2021

Bevordering integraal beheer en onderhoud

Vragen en antwoorden

Wat is een goede grootte voor puntobjecten, zodat ze in een dynamische presentatielaag goed te zien zijn op elk zoomniveau?

Puntobjecten kun je in presentaties op twee manieren weergeven. Altijd op de zelfde grootte, in pixels op het scherm, of in meters op de kaart (op schaal). Als je objecten zowel op grote als kleine schaal goed wilt zien, kun je het beste kiezen voor de grootte in pixels. 10 pixels is een mooie grootte, waarneembaar op “grote hoogte” en diep in de kaart.

Hoe maak je een dynamische presentatie van uitgevoerd werk?

Via de zoekmachine kun je een selectie maken o.b.v. het kenmerk uitgevoerd werk. Vaak bestaat uitgevoerd werk uit een keuzelijst en een datum. Door een van deze items te bevragen, of een combinatie stelt je een zoekvraag samen. Deze sla je op als selectiedefinitie. Vervolgens maak je hiervan dynamische presentatie. Deze vraag is ook in het webinar zelf beantwoord.

Kun je ook de eindbeelden weer op locatie zoeken, zodat je niet de hele stad door crost, maar de locaties geclusterd worden?

Van presentaties kun je in de kaart een lijst tonen met de objecten uit de presentatie. Deze kun je stuk voor stuk nalopen. Echter, deze objecten staan in willekeurige volgorde. De vraag die hier gesteld wordt hint naar geografische sortering, i.e. de linknummers gesorteerd op basis van hun ligging. Dat is nu niet mogelijk in de Greenpoint, maar is een interessante gedachte. We nemen dit idee op in onze ideeën lijsten en zullen nagaan of dit te ontwikkelen is.

Kun je een presentatielaag met meerdere personen te delen?

Presentaties kunnen met meerdere personen gedeeld worden. In de kaart ga je daartoe naar Extra functies in de rode bovenbalk en klikt op Presentaties & bewerkingssporen. Aldaar vink je de beoogde presentatie of presentaties aan en klik je op de delen met anderen knop. Vink vervolgens de persoon of personen aan waarmee je de presentatie wilt delen.

Wat is meerwaarde van de dynamische kaart (samen met de statische kaart en bewerkingsspoor) t.o.v. alleen een statische kaart met een bewerkingsspoor. In beide gevallen houd je steeds minder objecten over?

Het bewerkingsspoor houdt bij welke objecten je vanaf een bepaald moment hebt gemuteerd of geplaatst. Een dynamische presentatie geeft weer welke objecten aan een bepaalde zoekvraag voldoen. Een statische presentatie toont een momentopname van een bepaalde zoekvraag of selectie. Deze laatste zal na aanmaak ook niet meer veranderen, de andere twee wel. Als je de dynamische presentatie gebruikt als afsteeplijst, i.e. objecten die je nog wilt nalopen, dan is het berwerkingsspoor daarbij de tegenhanger. De dynamische presentatie wordt steeds leger, het bewerkingsspoor steeds voller. De statische presentatie geeft daarbij de situatie weer waarmee je begonnen bent. Ook als er gaande weg objecten verwijderd zijn, aangepast zijn of bijgekomen, zijn die aan de originele zoekvraag voldeden.

Hoe kan ik de GISmail sturen naar het mailadres van mijn collega?

Elk account in de Greenpoint is voorzien van een e-mailadres. Bij het aanwijzen van personen waaraan je de GISmail wilt sturen staat onderaan de lijst ook een vinkje waarmee je ook naar e-mailadressen de GISmail kunt sturen.

Kun je GISmails alleen sturen naar een collega die gebruiker is in greenpoint?

Ja, alleen Greenpointgebruikers/-managers zijn ontvankelijk voor GISmails.

Hoe krijgt de ontvanger van de GISmail een bericht?

Zodra men de kaart of het startscherm binnengaat wordt door het systeem gecontroleerd of je nieuwe GISmails hebt. Zo ja, dan verschijnt er een blauwe melding rechts bovenin de rode bovenbalk. Indien men de GISmail ook naar een e-mailadres heeft gestuurd, ontvangt de persoon in kwestie dus ook een e-mail waarin de melding van de GISmail staat. De bijbehorende locatie moet men in de Greenpoint opzoeken. Daarnaast is in de GISmail in de Greenpoint te zien aan het inbox-tabblad of en hoe veel nieuwe mails er zijn.

Is het mogelijk om na inloggen in de Greenpoint, meteen een melding te krijgen (bijvoorbeeld een GISmail icoontje bovenin startscherm) wanneer ik een GISmail heb ontvangen?

Ja, zie antwoord vorige vraag.

Als je device op het moment van GISmail opstellen geen mogelijkheid heeft (geen data bijvoorbeeld) om mail te versturen, gebeurt dat dan op een later moment?

Een device hoeft geen e-mail programma of andere capaciteiten te bevatten om een GISmail te kunnen sturen. Het sturen van de e-mail en de GISmail zelf gebeurt door de server van Greenpoint, niet door je eigen device. Het enige dat u nodig hebt is een internetverbinding. Maar dat geldt voor de hele Greenpoint, zonder internetverbinding, geen Greenpoint.

Komen "GISmail opstellen" en "Maken van een schets" in GP routes?

Dat is een goed idee, gaan we doen!
Icoon
Platform voor gemeenten, organisaties en opdrachtnemers
Icoon
Optimale samenwerking en betrokkenheid
Icoon
Webbased dus overal toegankelijk