Integrale koppeling BGT Baarn aan Greenpoint-BOR

In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar is niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Voor deze leverancier de eerste operationele koppeling van zijn BGT-applicatie aan een BOR-systeem.

Gemeente Baarn heeft zich niet willen beperken tot een beheersysteem voor groenvoorzieningen en wegen alleen. Deze fraaie, lommerrijke gemeente wilde ook een goed overzicht hebben over haar bomen, de openbare verlichting en de bebording. De beheergegevens van deze objecten zijn in relatief korte tijd verzameld en gecontroleerd, al dan niet in slimme combinaties met de opbouw van de BGT of de uitvoering van inspecties.

De korte doorlooptijd en het kwalitatief goede resultaat waren zeker te danken aan de soepele samenwerking tussen de Geo-afdeling, die de opbouw van de BGT verzorgde, en BOR-beheerders die beheergegevens aandroegen. Nadat ook het rioleringenbestand was toegevoegd aan Greenpoint werd een compleet boven- en ondergronds beheeroverzicht van de openbare ruimte, grotendeels gekoppeld aan de BGT, een feit.

Bijzonder in dit project was ook de totstandkoming van een eerste koppeling met de Neuron BGT-applicatie van Vicrea. Hiermee is Neuron BGT al de vijfde BGT-applicatie met een goed werkende, geautomatiseerde standaardkoppeling (geen maatwerk!) aan Greenpoint-BOR.