Cloud naar cloud bij BGT – Greenpoint-BOR Zeist

Gemeente Zeist is al weer de vierde gemeente waarbij Greenpoint is aangesloten op de BGT. Om het berichtenverkeer te stroomlijnen, is gekozen voor de GeoBORG Cloud Berichtenserver. Na de succesvolle tests tussen Greenpoint en GeoBORG zijn binnen twee weken een drietal BOR-thema’s gekoppeld. Dankzij het berichtenverkeer worden de BOR-beheerders continue van actueel kaartmateriaal voorzien.

Het bijzondere aan de opstelling bij gemeente Zeist is dat de software voor zowel Geo als BOR in de cloud staan. Daarmee is Zeist de eerste gemeente waarbij een volledige online oplossing is gerealiseerd. Het voordeel hiervan is dat lokaal geen software geïnstalleerd hoeft te worden en ook geen configuratie nodig is van ICT-componenten zoals firewalls en brokers.

Voor Zeist is een API van GeoBORG geïntegreerd in Greenpoint. Middels deze API kunnen de BOR-beheerders het werkproces van de afdeling Geo volgen. Op die manier zien zij wat de status is van een exploratieverzoek (inmeten, verwerken, wachten, etc.). De API bundelt alle verzoeken uit de gemeente, dus ook die van andere afdelingen en zo ontstaat overzicht voor alle betrokkenen.

Voor de beheerders van de openbare ruimte zijn de volgende datasets gekoppeld aan de BGT:

  • Plantsoen;
  • Landschappelijke beplanting;
  • Wegen.

Het grootste deel van de objecten uit de BOR is direct gekoppeld aan de BGT. De beheerders zijn nu druk bezig met het wegwerken van de ongekoppelde objecten uit de BOR en nieuwe objecten vanuit de BGT.

Binnen dit project is opnieuw bewezen dat de standaard uitwisseling (StUF-Geo IMGeo) in de praktijk zijn werk doet. Met iedere BGT-leverancier die is gecertificeerd, kan snel en doelgericht het berichtenverkeer worden opgezet, zonder dat hiervoor maatwerk nodig is. Benieuwd wie de volgende organisatie is die wordt aangesloten? Blijf ons de komende weken volgen.