Geslaagde themabijeenkomst BGT-BOR

Op 31 mei vond de themabijeenkomst over de koppeling tussen de BGT en Greenpoint-BOR plaats. Bijna 60 aanwezigen uit zowel de Geo- als de BOR-sector waren getuige van deze succesvolle koppeling, waarover onder het genot van hapjes en drankjes flink werd nagepraat.

Theo Borst vertelde vanuit Greenpoint hoe sinds 2013 al gewerkt wordt aan de eerste concepten en dat het daarom erg speciaal is om – vier themabijeenkomsten later – het daadwerkelijke eindresultaat live te presenteren.

Het aanlooptraject naar het werken met de BGT-BOR was onderwerp van de presentatie door Anno Scholing, projectleider Geo-afdeling gemeente Barneveld. Hij ging in op de organisatie van de totstandkoming van het horizontale berichtenverkeer tussen de BGT en Greenpoint. Anno gaf aan dat de communicatie tussen beheerders (BGT en BOR) en leveranciers een van de belangrijkste punten is om aandacht aan te besteden tijdens het voortraject. Goed afstemmen wat gekoppeld en gematched moet worden en hoe dit zal moeten worden geïmplementeerd is van essentieel belang. Maar ook na het voortraject blijft goede communicatie belangrijk. Blijf in gesprek en blijf evalueren. Wacht niet op de ander, maar neem zelf het initiatief.

In een live sessie lieten Berry Schoolderman, als areaalbeheerder van gemeente Scherpenzeel, en Anno Scholing en Sander Waaldijk, als BGT-beheerders, zien hoe het horizontale berichtenverkeer (StUF-GeoIMGeo) tussen Greenpoint en de BGT-software van Sweco werkt. Berry begon met het opstellen en versturen van een exploratieverzoek in Greenpoint. Vervolgens was te zien dat dit verzoek netjes binnenkwam in de Sweco BGT-software bij Anno en Sander. Na inwinning door landmeters kreeg Berry vanuit de BGT, via het horizontale berichtenverkeer, automatisch nieuwe beheerobjecten in zijn BOR-set(s) van Greenpoint. Aanvullende beheerinformatie werd door Berry toegekend. Omdat in de BGT een gewenste versnijding niet aanwezig was, liet Berry zien hoe hij dit als BOR-beheerder in Greenpoint kan aanbrengen. De gewenste versnijding is direct doorgevoerd en betreffende hoeveelheden zijn voorhanden. In Greenpoint werd vervolgens automatisch een mutatieverzoek gestuurd naar de BGT-software van Anno en Sander.

De laatste presentatie was in handen van Jaap Spek. De rol van Jaap, gemeente Utrechtse Heuvelrug, als bestandsbeheerder is nieuw binnen organisaties. Het gegevensbeheer wordt bij de individuele beheerders weggehaald en voortaan centraal in de organisatie opgepakt. Tijdens zijn presentatie liet hij de aanwezigen zien hoe na de koppeling met de BGT, de ontstane BOR-uitval weggewerkt kan worden. Als handige tips en tricks gaf hij aan dat je onder andere groepsgewijs kunt muteren en QGIS met Greenpoint kunt combineren om vlotter te werken. Misschien nog wel de belangrijkste tip van Jaap: maak een goede Spotify lijst, want je moet er even gefocust voor gaan zitten. Met zijn vlotte manier van spreken en zijn humoristische toon was dit een mooi einde van de presentaties.

De succesvolle themabijeenkomst werd afgesloten met een borrel, waarbij alle aanwezigen de tijd hadden om met elkaar na te praten over de succesvolle BGT-BOR-koppeling.