Conversies naar dataregistratie Handboek Bomen

Op verzoek heeft Greenpoint voor een aantal klanten de bestaande dataregistratie van bomen geconformeerd naar het Handboek Bomen. In een zeer kort tijdsbestek en met minimale financiële inspanning zijn de conversies succesvol uitgevoerd.

 

 

In het Addendum H14 Dataregistratie Bomen van het Handboek, uitgewerkt door het Normeninstituut Bomen, zijn de ‘voorgeschreven’ inventariskenmerken vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt in basisgegevens en aanvullende (optionele) inventarisatiemodulen. Vooral de module Boomveiligheid BVC brengt de nodige veranderingen met zich mee door een repeterende registratie van bijvoorbeeld gebrek-boomonderdeel-gevolg. Daarnaast behoeft de ‘gespreide’ vastlegging van veiligheids- en onderhoudsmaatregelen de nodige scherpte en aandacht van de beheerder bij het rapporteren en presenteren van de juiste gegevens. Integratie van deze maatregelen in één of twee kenmerken was voor hen vaak de gewoonte. De praktijk wijst verder uit dat het brede scala aan optionele kenmerken een belemmering is voor een uniforme toepassing.

 

Op 19 april lanceert het Normeninstituut Bomen een nieuwe versie van het Handboek Bomen, versie 2018. Aanpassingen in de Dataregistratie Bomen zal bij de betreffende Greenpoint klanten dan helaas een conversie ‘update’ vereisen.