Gemeente Baarn

Gemeente Baarn heeft bomen, plantsoen, wegen, openbare verlichting, rioleringen en bebording in Greenpoint staan. In nog geen half jaar tijd zijn alle bestaande beheergegevens succesvol geconverteerd en ingelezen en zijn de eerste gebruikerscursussen gegeven. Dik van de Oudenalder, projectsecretaris informatiebeheer, vertelt hoe de gemeente Baarn dit traject heeft ervaren.

‘’Ik ben inmiddels 30 jaar werkzaam bij de gemeente Baarn, waar we ons met een klein team bezighouden met de openbare ruimte. Tijdens de opbouw van de BGT gaf één van onze externe adviseurs aan om alvast na te denken over een eventuele vervanging van het BOR-systeem. We hoorden van onze buurgemeente Soest dat zij ook op zoek waren naar een nieuw beheersysteem. Toen is bedacht om gezamenlijk enkele demo’s aan te vragen. Wij hadden sterk de behoefte aan een SaaS-oplossing, want we wilden ons richten op de inhoud en niet op het technische applicatiebeheer. Het moest een eenvoudig en overzichtelijk systeem zijn. Na een selectieprocedure en goede recensies van andere gebruikers zijn we uiteindelijk bij Greenpoint terechtgekomen.

Voordat we met Greenpoint werkten, moesten onze gegevens vanuit verschillende bestandsformaten worden samengevoegd in één kaart. We hadden zelfs gegevens op oude versies van AutoCAD staan. Allemaal in verschillende lagen en waarop je moeilijk kon selecteren. Wij vroegen aan Greenpoint: ‘’Dit is wat we hebben, maar hoe krijgen we alle gegevens nu bij elkaar?’’ Nou, dat proces liep erg prettig en goed! Na de conversie is een validatierapport gemaakt en daaruit konden we concluderen dat er gedurende dit proces niets verloren is gegaan.

Wat ik tijdens dit traject erg fijn vond, en dit geldt nog steeds, is de goede begeleiding vanuit Greenpoint. De lijnen zijn heel kort en ik krijg altijd snel een antwoord als iets niet duidelijk is. Het hebben van een vast contactpersoon maakt het contact met Greenpoint daarbij zeer prettig.

Op dit moment zijn er al weginspecties en VTA-controles rechtstreeks in Greenpoint Baarn uitgevoerd, waarbij de inspecteurs direct met hun laptop of tablet aan de slag konden. Dat is ook fijn aan het programma: wij kunnen realtime de voortgang en de kwaliteit volgen en het is gebruiksvriendelijk. Ook voor mensen die Greenpoint nog niet kennen!”