Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021!

2020 is het jaar waarbij de coronapandemie als een rode draad door alle activiteiten en werkzaamheden liep en helaas nog steeds loopt. 2020 is ook het jaar dat er een directiewisseling plaatsvond binnen Greenpoint Advies, waarbij Theo Borst het stokje overdroeg aan Peter Veeneman.

De pandemie vergroot ons bewustzijn dat alleen een goed werkende en betrouwbare IT-omgeving het mogelijk maakt onze werkzaamheden in deze moeilijke tijd adequaat uit voeren. Wij zijn er trots op u hierin te voorzien en merken dat u als gebruiker steeds meer en beter gebruik maakt van de mogelijkheden die Greenpoint biedt.

Wij hopen dat u ondanks corona toch kunt terugkijken op een goed jaar en wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021!

Het team van Greenpoint Advies