Greenpoint voor inventarisatie en inspectie bomen Markdal

Het Markdal is een bijzonder gebied. Het dankt zijn naam aan de beek De Mark, die door de weilanden ten zuiden van Breda stroomt. Een deel van De Mark heeft haar oorspronkelijke slingerende loop weer terug. De beek meandert nu weer door het landschap. Omringd door natuurgebieden, rijk aan cultuurhistorie, is het Markdal nog altijd een plaats van overgangen en contrasten. De stilte van het platteland en de drukte van de stad en de A58 liggen dicht bij elkaar. Agrarische bedrijven en natuur wisselen elkaar af en de grens met België is dichtbij.

In verband met een groot herinrichtingsproject heeft Vermeulen Boomadvies in opdracht van Royal HaskoningDHV alle bomen en bospercelen in het projectgebied geïnventariseerd en geïnspecteerd. Royal HaskoningDHV heeft dit project voorbereid in opdracht van Waterschap Brabantse Delta en Vereniging Markdal. Aan Greenpoint Advies is gevraagd hiervoor een omgeving in te richten. Door de flexibiliteit van Greenpoint en de goede samenwerking met Vermeulen Boomadvies is in zeer korte tijd een omgeving op maat gemaakt. Naast de mogelijkheid voor opname van individuele bomen, bosvlakken en grondboringen zijn relevante GHG- en GLG-kaarten beschikbaar gesteld en is er een efficiënt paspoort ingericht. Het veldwerk is vervolgens realtime en rechtstreeks in Greenpoint uitgevoerd.

Met de gegevens die uiteindelijk verzameld zijn, gaat Vermeulen Boomadvies een Boom Effect Analyse (BEA) opstellen. Hiermee wordt inzichtelijk welke impact de herinrichtingsmaatregelen hebben op de bestaande bomen en bospercelen. Op welke exemplaren hebben de voorgenomen maatregelen een negatieve invloed? Dienen er bomen gekapt te worden? Zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk?