Gemeente Huizen

“De eerste contacten met Greenpoint Advies gaan al een aantal jaren terug”, vertelt Peter Corbeel, werkvoorbereider op afdeling Wijkbeheer en Service van de gemeente Huizen. “Medewerkers van Greenpoint Advies hebben in die periode al het areaal geïnventariseerd, de data verzorgd en de digitale tekeningen compleet gemaakt, in samenwerking met de gemeente. Het grootste probleem op dat moment was dat de buitenmedewerkers die het systeem moesten aanvullen met bijv. boomgegevens, niet konden omgaan met de backoffice-systemen. Het was te ingewikkeld.

Toen Greenpoint Advies de Data Service ontwikkelde, waren wij direct enthousiast over de gebruiksvriendelijke mogelijkheden. Op dit moment hebben wij onze beheergegevens
van plantsoen, bomen, begraafplaatsen, speelvoorzieningen, meubilair en wegen (DOB) op de Data Service staan. Zo hebben o.a. de aannemers van de wijkbestekken toegang tot hun bestekstekeningen via de Data Service. De jaarlijkse, verplichte inspectie van de speeltoestellen wordt door een inspecteur in het veld verzorgd via een tablet PC met internetverbinding. Greenpoint Advies heeft voor deze inspectie maatwerk geleverd in samenwerking met een medewerker van de gemeente Huizen. Binnen een week was het werk klaar. Het registreren van de gegevens van de DOB-methode gaat via de Data Service. De hoeveelheden onkruidbestrijdingsmiddel en de methoden van onkruidbestrijding (chemisch, heet water en mechanisch) worden gepubliceerd op de Data Service. Ook de weerfaxen worden hier op datum opgeslagen. Uiteindelijk moet dit leiden tot het certificaat Brons; als streefpunt gesteld door onze gemeenteraad. Een nieuw project is het bestendig beheer, onder te brengen in de Data Service. Hier moet de mogelijkheid worden geboden aan natuurgroepen en deskundigen in onze parken en natuurgebieden om inventarisaties te kunnen doen naar de aanwezige flora en fauna en dit rechtstreeks in te voeren in het veld met een laptop. Alle natuur-toetsen die al gedaan zijn, worden er ook ingezet.

De winst die wordt gehaald door het gebruik van de Data Service is vooral tijdwinst door stroomlijning van de beheerprocessen, inzichtelijk maken van alle benodigde gegevens voor iedereen en de communicatiemogelijkheden. Alle medewerkers die toegang hebben tot de Data Service moeten zelf hun gegevens bijhouden. Het afdrukken van tekeningen hoeft niet meer via het CAD-station, maar kan overal waar maar een computer met een internetverbinding staat. Het muteren van gegevens wordt nu veelal in het veld gedaan en is real-time. In een paar muisklikken wordt dit in Word of Excel gezet en kan gebruikt worden voor bijv. offerteaanvragen. Het papierverbruik is sterk verminderd, doordat de kaarten nu voor de gebruikers zichtbaar zijn op de Data Service. Het gebruik van de Data Service draagt bij tot een duurzame gemeente, een verplichting die wij als millenniumgemeente zijn aangegaan.”