Wegbeheer in gemeente Woudenberg

M.J. Oomen, Royal HaskoningDHV en Greenpoint hebben voor gemeente Woudenberg gezamenlijk een project uitgevoerd. Een technische bijzonderheid daarbij was het gebruik van de horizontale koppeling tussen Greenpoint-BOR, dat als inspectieplatform werd ingezet, en de BGT van Woudenberg. De weginspecteurs van M.J. Oomen hadden zo (continu) de beschikking over een geometrisch actueel wegenbestand.

M.J. Oomen kreeg van gemeente Woudenberg de opdracht om in het veld ‘rechtstreeks’ in Greenpoint de weginspectie in te voeren. De inspectie is vervolgens uitgewerkt in een beheerplan door Royal HaskoningDHV. Als hoofdaannemer heeft M.J. Oomen met die werkwijze de gemeente geheel ontzorgd. Egon Hendriks van M.J. Oomen geeft aan: ‘’Dit was voor het eerst dat we met ons bedrijfsonderdeel de BU-Wegen een dergelijk ‘breed’ project met diverse partijen hebben opgepakt. Van uitvoering van de weginspectie en maatregeltoets tot en met het schrijven van het beheerplan zijn wij als hoofdaannemer verantwoordelijk geweest. De goede communicatie en afstemming gedurende het gehele proces hebben geleid tot een leuke en vruchtbare samenwerking met Greenpoint, Royal HaskoningDHV en gemeente Woudenberg.’’

Greenpoint heeft in overleg met M.J. Oomen het project klaargezet, zodat de inspecties gedaan konden worden en een basisplanning kon worden gerealiseerd. Op basis daarvan heeft M.J. Oomen een maatregeltoets gemaakt, zijn die resultaten in Greenpoint vastgelegd en heeft Royal HaskoningDHV het beheerplan geschreven.

Gemeente Woudenberg heeft nu goed inzicht in de huidige staat van haar wegen. Met het beheerplan is een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis gelegd voor het wegbeheer in de komende jaren. In Greenpoint Woudenberg kunnen eenvoudig de betreffende kerncijfers worden gerapporteerd en gepresenteerd. Door de horizontale koppeling met BGT is de geometrische actualiteit van het wegenbestand gewaarborgd.