dg DIALOG BGT – Greenpoint-BOR in gemeente Gooise Meren

Gemeente Gooise Meren heeft na de samenvoeging van Bussum, Naarden en Muiden de beheergegevens over de openbare ruimte integraal opgenomen in Greenpoint. Een interessante klus waarin bestanden met verschillende herkomst op één lijn zijn gebracht. Onlangs zijn deze gegevens gekoppeld aan de BGT. De combinatie van de integrale BOR-informatie in Greenpoint en de actuele kaart in de BGT zorgt voor een grote efficiëntieverbetering in het beheer van de openbare ruimte.

De koppeling met de BGT is in korte tijd gemaakt, mede dankzij het Standaard Uitwissel Formaat (StUF)-Geo IMGeo, dat is ontwikkeld onder leiding van Geonovum. Het StUF wordt gebruikt voor berichtenverkeer tussen de BGT-applicatie dg-DIALOG van Sweco en de BOR-applicatie Greenpoint. Hiermee worden de BOR-beheerders van Gooise Meren nu continu van actueel kaartmateriaal voorzien. Omgekeerd kunnen zij geautomatiseerd mutatie- en exploitatieverzoeken doen aan de BGT-beheerder. Door deze heldere werkwijze wordt ook het proces van data-mutaties aan zowel de BGT- als de BOR-kant strak gereguleerd.

Met het resultaat wordt opnieuw bewezen dat de standaard StUF-Geo IMGeo uitwisseling van Greenpoint in de praktijk doet wat het moet doen in samenwerking met een gecertificeerde BGT-leverancier: efficiënter werken door informatie te delen.