Adviesbureau Ronnico

“Ronnico is in 2008 opgericht door Paul Barts”, vertelt Maurice van Hoorn van Adviesbureau Ronnico uit Eindhoven. “Paul is één van de toonaangevende specialisten op het gebied van bebording in de buitenruimte. Wij zitten al meer dan 30 jaar in het vak en hadden voor de oprichting van Ronnico al eerder samengewerkt. Toepassing en beheer van verkeersborden, bewegwijzering en straatnaamborden is onze passie. We zijn de makers van het VNVF-bordenboekje en nemen deel aan diverse commissies. Paul heeft mij destijds gevraagd te helpen bij een groot project van de ANWB, die aan Ronnico de opdracht had gegeven om alle industrieterreinen in Eindhoven te bewegwijzeren met een eenduidige systematiek. Onze samenwerking beviel zo goed, dat we op dezelfde voet zijn doorgegaan.

Via Jos van Esch zijn wij in contact gekomen met Greenpoint Advies in verband met de inventarisatie van verkeersborden in gemeente Naarden. Wij hebben ruime ervaring met beheerapplicaties, maar geen van die applicaties kon voldoen aan onze vraag naar afhandeling van het volledige beheerproces rond bebording. Het via internet werkende systeem Greenpoint had zich toen al bewezen in beheerprocessen van andere disciplines. In korte tijd is de dataset ‘Bebording’ ontwikkeld. Deze dataset voorziet in de voor ons noodzakelijke afhandeling van areaalbeheer, inspecties en toetsen van de verkeersmaatregel. Momenteel wordt ook samen met Greenpoint Advies een dataset ontwikkeld voor de Scheepvaartbebording.

Gemeenten willen graag inzichtelijk hebben wat er staat op straat en of de verkeersmaatregel correct is toegepast. Vaak is er geen plan voor structureel onderhoud van bebording en voor het organiseren van inspecties. Wij verzorgen het beheerproces van bebording in drie logische stappen. In Greenpoint nemen wij het areaal aan bebording op, plaatsen dit direct in de kaart en voeren inspecties uit. Via kaart- en database selecties worden gegevens vervolgens geordend voor planvorming. Bestaande situatie en plan worden beiden getoond op kaart, waardoor een goed overzicht ontstaat van de voorgestelde wijzigingen en een werkplan is op te stellen voor de uitvoering. Beheer en onderhoud van de bebording worden verzorgd volgens de richtlijnen van het CROW. Tijdens alle werkzaamheden kan de opdrachtgever meekijken in Greenpoint en houdt daardoor zicht op de voortgang.

Vooral het toetsen van de verkeersmaatregel levert veel nut voor het beheer. In de praktijk wordt vaak al direct na het eerste plan een concreet saneringsvoorstel uitgewerkt. Niet zelden kan 15% tot 25% van het bordenareaal worden verwijderd, omdat ze overbodig zijn of verkeerd worden toegepast. Dit betekent een behoorlijke besparing op inrichting en onderhoud.

We zijn vooral enthousiast over Greenpoint door het gebruiksgemak. Het is prettig werken met tablet PC en UMTS in het veld. Een communicatiefunctie die we veel gebruiken, is de GISmail met bookmarks. Hiermee leggen we situaties vast op kaart en versturen berichten, zowel intern als naar de opdrachtgever. Bij de start van elk project wordt alle relevante informatie door Greenpoint Advies klaargezet. Ook tijdens de projecten wordt direct en secuur gehandeld bij aanvullen van informatie. Deze service is essentieel voor de voortgang. Met Greenpoint Advies hebben wij een goede partner gevonden voor het beheerproces van bebording.”