Gemeente Utrechtse Heuvelrug

“Ruim een jaar geleden kwamen wij via een project van Wageningen University & Research centre voor onderzoek naar onkruidbeheersing op verharding in contact met Greenpoint Advies”, vertelt Gerrit Wanner, Clustercoördinator Groenbeheer & Advies van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Samen met Roel ter Horst, ons afdelingshoofd, ben ik bij Greenpoint Advies langsgegaan voor informatie over het WUR-project. Tijdens de demonstratie werd duidelijk dat de Data Service het integrale beheersysteem kon zijn waar wij naar op zoek waren.”

“Na de herindeling van de gemeenten Driebergen, Amerongen, Leersum, Doorn, Overberg, Maarn en Maarsbergen is het samenvoegen van de gegevens van het hele gebied aan één automatiseerder op basis van laagste prijs gegund. Onze eerste opdracht van hogerhand was er voor te zorgen dat het beheersysteem goed zou draaien om het beheer van de buitenruimte te kunnen sturen. Het beheersysteem voldeed niet aan onze eisen. Greenpoint Advies stelde voor de Data Service met de gegevens van plantsoen en bomen voor ons in te richten, zodat wij een indruk konden krijgen van de bestaande gegevens en om het beheersysteem vrijblijvend te kunnen uittesten. Dit bleek een gouden zet. De Data Service voldeed verrassend aan al onze wensen en eisen. Dit heeft er in geresulteerd dat wij in oktober 2010 zijn overgestapt naar de Data Service voor bomen, meubilair en plantsoen. In december is gestart met het inmeten van de begraafplaatsen en sportvelden en plaatsing op Data Service. Momenteel wordt gekeken naar gegevensuitwisseling met de begraafadministratie. Eerstvolgende projecten zijn het naverkennen van het areaal waarmee we kwaliteit van de gegevens dicht tegen de 100% denken te krijgen en het maken van een centraal vastgoed. Daarnaast wordt het werkpakket ingericht.

Bij de herindeling werd tevens het besluit genomen om te gaan sturen op beeldkwaliteit in de buitenruimte. Hiermee kwam ook de noodzaak voor Wijkbeheer om monitoring van de bestekken op een snelle en secure manier uit te kunnen voeren. Data Service voorziet in alle eisen volgens RAW voor deze termijnschouw. Via UMTS wordt in het veld geschouwd en de verrekenstaat rolt op kantoor via een paar drukken op de knop uit de Data Service. Hiermee is voor de directievoering een secure en tijdsbesparende tool aanwezig. De uitvoerende aannemers hebben ook een inlog gekregen voor de Data Service, waar zij het areaal en de resultaten van de termijnschouw kunnen inzien.

Daarnaast is het mogelijk om uitgevoerd werk te melden in de Data Service. In het kader van duurzaamheid hebben wij een project opgezet voor het signaleren van overbodige palen in het meubilair. Hiervoor is een studentengroep ingezet die op zoek was naar een sponsor voor hun werkvakantie in Moldavië. Via UMTS en tablet PC zijn de studenten met het project gestart en verdienen daarmee het benodigde geld. Het project is succesvol, mede door het gebruiksgemak van de Data Service. Vooral de gebruiksvriendelijkheid en daardoor de groeiende motivatie van het personeel, de snelle bereikbaarheid, mutatie en rapportage van gegevens en het structureren van het beheerproces is voor ons een enorme winst. Daarnaast is het integrale aspect van grote waarde; van alle verschillende disciplines kunnen de gegevens worden gecombineerd en benaderd in hetzelfde kaartbeeld. Met de komst van de Data Service is het ook mogelijk gemaakt het werken via rayons los te laten en een enkele persoon verantwoordelijk te maken voor een beheergroep. Het ziet er naar uit dat de gestelde doelen gehaald gaan worden.”