Gemeente Nijmegen

“Onlangs hebben wij ervoor gekozen om naast het straatmeubilair en het schouwen van de reiniging ook het openbaar groen en verhardingen in Greenpoint te plaatsen”, vertelt Ing. Janneke Bosma, Senior Kwaliteitsbeheerder Groen van Bureau Kwaliteitsbeheer in de gemeente Nijmegen. Bureau Kwaliteitsbeheer werkt integraal, alle disciplines zijn vertegenwoordigd, van riolering tot openbare verlichting.

“Meubilair, verhardingen, bomen en plantsoen worden nu in Greenpoint bijgehouden en de informatie wordt gedeeld met de belanghebbenden. Zo gebruikt onze afdeling Projectmanagement en Realisatie (voormalig ingenieursbureau) bijvoorbeeld de boomgegevens ter voorbereiding op inrichtingsprojecten, afdeling Uitvoering om de aannemers te controleren en gegevens aan te vullen en externe partijen om te inspecteren. Zo zijn vaak veel partijen buiten aan het inspecteren die via de bewerkingssporen goed gevolgd kunnen worden. Het aansturen van de inspecteurs is hierdoor vergemakkelijkt.

Afgelopen jaren hebben we met een ander GIS-systeem gewerkt, maar dit voldeed niet aan onze toekomsteisen. Snelheid en techniek konden niet mee met de praktijk en de gegevens waren niet breed beschikbaar voor alle groepen die dat nodig hebben. Kort samengevat is dit de reden dat wij zijn overgestapt naar Greenpoint. Het is een grote stap voorwaarts om het bestandsbeheer in Greenpoint te kunnen regelen en daarmee de beheerinformatie snel en realtime beschikbaar te hebben. Voor de beheerinformatie zijn we daardoor onafhankelijk geworden van afdeling Geo-informatie. Voorheen werden de grafische gegevens namelijk eerst door deze afdeling verwerkt voordat wij ze konden gebruiken.

Door het realtime beheren van de beheerinformatie is ook het meer- en minderwerk voor bestekken eenvoudig inzichtelijk te maken, met zowel voor de gemeente als voor de aannemers duidelijke en transparante informatie. Bureau Regie gebruikt de beheerinformatie om de bestekken te monitoren via de doeltreffende monitoringsmodule in Greenpoint. De opzichters hebben hiermee een tool voor het monitoren van alle werkzaamheden van aannemers, terwijl deze ook gedeeld worden in de informatie. Ook de DAR, ontstaan uit de gemeentelijke Dienst Afval en Reiniging, gebruikt Greenpoint voor het monitoren van de reiniging in de gemeente Nijmegen.

Via Greenpoint worden de areaalgegevens toegevoegd, verwijderd en/of bewerkt. Dit gebeurt onder andere via UMTS met tablet PC in het veld, direct in de gegevens. Hiermee is synchronisatie overbodig geworden. Dit voorkomt gegevensverlies en iedereen kan altijd en overal de juiste gegevens raadplegen. Synchronisatie was voorheen nogal eens de bron van stagnatie en onduidelijkheid over zuiverheid van gegevens.

Het overzetten van de gegevens naar Greenpoint is in korte tijd gerealiseerd. In slechts enkele maanden is de conversie uitgevoerd en de organisatie er omheen verzorgd. Daarbij is het beheer ingericht volgens de werkwijze van de gemeente Nijmegen. Dankzij de flexibele en klantgerichte instelling van Greenpoint Advies is in korte tijd aan al onze verwachtingen voldaan en zijn we klaar voor de toekomst.”