Greenpoint survey

Om de service van Greenpoint te blijven verbeteren, hebben wij van oktober tot december een survey naar onze relaties verstuurd over het gebruik van Greenpoint. De resultaten hiervan zijn vervolgens geanalyseerd en bieden inzicht in zowel positieve- als verbeterpunten voor Greenpoint.

Veel positieve geluiden waren te horen over het gebruiksgemak, de goede service en het feit dat het cloud-based is. Goed om te horen en iets waaraan we aandacht blijven besteden. Verbeterpunten waren er ook. Zo is enkele keren gebleken dat sommige acties veel handelingen vereisen en dat er behoefte is aan een forum, waarbij gebruikers onderling met elkaar in contact kunnen komen. Dit zijn dan ook zeker punten waarmee Greenpoint aan de slag gaat.

Opvallend resultaat uit de survey is dat meer dan 50% van de gebruikers dagelijks tot een paar keer per week een tablet als device voor Greenpoint gebruikt. De groei van het gebruik van tablets in verschillende sectoren is de laatste jaren al langer bekend. Het is desalniettemin interessant om te zien dat een tablet ook voor het beheer van de openbare ruimte als prettig middel wordt ervaren.

Al met al heeft Greenpoint bevestiging gekregen van bepaalde zaken, maar ook nieuwe inzichten opgedaan. Wij willen alle relaties die onze survey hebben ingevuld daarom hartelijk danken voor hun tijd en hiermee aan het bijdragen aan de service van Greenpoint.