Gemeente Veenendaal

“Ik ben Simon Plantinga, beleidsmedewerker bij de gemeente Veenendaal. Wij gebruiken Greenpoint voor het beheer van bomen en straatmeubilair. Via Jan-Willem de Groot van Boomadviesbureau De Groot zijn wij bij Greenpoint gekomen. Daarvoor had ik Greenpoint weleens gezien op de beurs, maar toen dacht ik ‘daar staat er weer één met een beheersysteem’. Dat laatste is nu heel anders uitgepakt. Bij de uiteindelijke keuze hebben ook de positieve geluiden van buurgemeenten een belangrijke rol gespeeld”, voegt Simon toe.

“De grootste verbetering is dat we met Greenpoint een verbinding hebben gemaakt tussen de mensen op kantoor en de mensen buiten. Onze bomenploeg werkt nu mobiel. Zij doen zelf boomcontroles en registreren ook het onderhoud dat ze hebben uitgevoerd. Dit kunnen we vanaf kantoor volgen. De communicatie tussen binnen en buiten is nu veel eenvoudiger, omdat we over hetzelfde praten. We kijken naar dezelfde kaart, met dezelfde nummers. Voor het meubilair hebben we een inventarisatie en inspectie gedaan en gaan hiervoor een beheer- en vervangingsplan maken. Ook laten we onze afvalinzamelaar een vullingsgraadonderzoek doen. Deze informatie is heel belangrijk voor de keuze van welke afvalbakken moeten blijven staan.

Tussen de afdelingen op kantoor gebruiken we Greenpoint ook om informatie te delen. Zo kijkt de civiele beheerder mee waar bij de bomeninspectie wortelopdruk in verhardingen voorkomt. Ook registreren we wortelschades aan het riool per boom. Overlast door wortels is een groot beheerprobleem in Veenendaal. Hierin krijgen alle beheerders nu meer inzicht.”
Opmerkelijk is dat Simon aangeeft dat hij ‘zelf eigenlijk niet zoveel met Greenpoint doet’. “Ik ben verantwoordelijk voor de keuze van goed gereedschap waarmee onze mensen moeten werken. Daarbij is gebruiksvriendelijkheid heel belangrijk. Tevens zie ik bij Greenpoint een groot verschil met andere leveranciers. Je kunt vrijwel alles met een paar klikken doen en je hoeft dus niet eerst door allerlei menu’s te navigeren. Als je ziet dat dit goed werkt, kun je de taken ook met vertrouwen wegzetten bij de mensen die met het systeem moeten werken. In de praktijk zijn veel mensen druk met Greenpoint, maar ik niet”, geeft Simon lachend toe.

“Wat ik ook nuttig vind aan de aanpak van Greenpoint Advies zijn de themabijeenkomsten die periodiek worden georganiseerd. Je kunt hier je eigen netwerk uitbreiden en eens bij andere mensen in de keuken te kijken. Dat is leuk en leerzaam en het heeft mij al veel opgeleverd. Misschien nog wel belangrijker is dat ik zie dat Greenpoint Advies een bedrijf is dat veel ontwikkelt. Als beheerder heb je nu te maken met BGT en daar moet je op aansluiten. Als ik zie welke kant de ontwikkelingen van Greenpoint opgaan, geeft mij dat veel vertrouwen. Ik denk dat ze hierin ver voorop lopen. Mijn ervaring daarbij is dat Greenpoint Advies dit niet alleen vertelt, maar dat het ook echt zo is. In de afgelopen tijd hebben ze altijd het product geleverd dat wij willen. Dat alles bij elkaar geeft een goed gevoel, ook richting de toekomst.”

Al pratend over de toekomst komen we op een ander thema waar Simon veel beweging in verwacht, namelijk participatie. “Bewoners willen steeds meer informatie over het beheer. Men wil kunnen zien waar wat staat en welk onderhoud daar plaatsvindt. Om hieraan goed invulling te geven, zul je meer informatie moeten gaan delen. Door te delen geef je ook veel transparantie en verbeter je de verbinding tussen de gemeente en bewoners. Daarin zie ik nog veel verbetermogelijkheden voor de toekomst, waarbij een systeem als Greenpoint een belangrijke rol kan spelen.”